CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM

GIỚI THIỆU

 

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo kiến thức các chuyên ngành đặc thù tại TTI đều sẽ có cơ hội thực tập làm việc tại một trong những bệnh viện liên kết với TTI như Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Đại học Y-Dược, Bệnh viện Nhân Dân 115,.. và Bệnh viện Mỹ đối với các nhóm ngành chuyển tiếp du học.

 

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC THƯ KÝ Y KHOA

 

Thực tập: Sinh viên được cam kết thực tập tại các bệnh viện liên kết: Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Đại học Y-dược, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Quân Y 175, và các bệnh viện liên kết khác.

Việc làm: Sinh viên được cam kết việc làm tại Bệnh viện Chợ rẫy theo thỏa thuận liên kết giữa TTI và Bệnh viện Chợ Rẫy

 

ĐỐI VỚI SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

 

Thực tập: Sinh viên được cam kết thực tập tại các bệnh viện liên kết: Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Đại học Y-dược, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Quân Y 175, và các bệnh viện liên kết khác.

 

ĐỐI VỚI XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ

 

Thực tập: Sinh viên được cam kết thực tập tại các bệnh viện liên kết: Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Đại học Y-dược, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Quân Y 175, và các bệnh viện liên kết khác.

 

ĐỐI VỚI CHUYỂN TIẾP DU HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG

 

Việc làm: Sinh viên được cam kết 100% việc làm tại Bệnh viện Mỹ nếu thông qua cuộc thi đạt đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp của tiểu bang hoặc liên bang Mỹ

 

CÁC NGÀNH HỌC ĐƯỢC CAM KẾT THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM

 

Sửa chữa thiết bị y tế

Thư ký y khoa

Xử lý rác thải y tế

Ngành dược (chuyển tiếp du học)

Ngành điều dưỡng (chuyển tiếp du học)

Thông điệp Giám Đốc

Tại sao nên chọn trung tâm TTI?

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao đến từ các trường Đại học và Bệnh viện uy tín

100% CAM KẾT

Sinh viên được ký cam kết thực tập và làm việc tại các Bệnh viện lớn

Cung cấp các hoạt động thực tế tại bệnh viện giúp sinh viên cải thiện kỹ năng mềm

Trở thành sinh viên của trung tâm TTI ngay hôm nay

Đăng ký tư vấn

 

NHẬP THÔNG TIN TƯ VẤN