GIẢNG VIÊN

GV Trần Hoàng Hiệp

 

  • Cổ đông sáng lập TTI
  • Giám đốc đào tạo cấp cao của Ngân Hàng VietBank.
  • Nguyên giám đốc đào tạo cấp cao của Ngân Hàng Sacombank.

GV CHUNG TẤN CƯỜNG

 

  • Chủ tich Hiệp hội Nhựa TPHCM
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

GV Ngô Dương Hoàng Thao

 

  • Chủ tịch tập đoàn Global One
  • Viện Phó Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo Dục

GV NGUYỄN MAI THẢO

 

  • Thạc sĩ Điều Dưỡng
  • Công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

Trở thành sinh viên của trung tâm TTI ngay hôm nay

 

Đăng ký tư vấn

NHẬP THÔNG TIN TƯ VẤN