G.J. Menden (1822 – 1884) được xem là ông tổ của ngành di truyền học. Phương pháp nghiên cứu của Menđen là phương pháp lai và phân tích con lai, gồm các bước:

Gregor Mendel
Gregor Mendel
  • Tạo dòng thuần về từng cặp tính trạng tương phản bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
  • Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc nhiều tính trạng, rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.
  • Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
  • Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.

 

1. Hình thành học thuyết di truyền học của Menđen

 

Các phương pháp trên có nội dung và các đặc điểm:

 

+ Chọn đối tượng nghiên cứu là các loại rau, đậu, ong, chuột… trong đó đối tượng đặc biệt là đậu Hà Lan vì chúng có các ưu điểm như:

 

Men-đen chọn đậu Hà Lan để làm thí nghiệm vì nó có một số ưu điểm như:
– Là cây ngắn ngày, thời gian thí nghiệm nhanh.
– Khả năng tự thụ phấn nghiêm ngặt.
– Khả năng sống phù hợp với điều kiện sống của Menđen.
– Có nhiều tính trạng tương phản, dễ quan sát.

 

Thí nghiệm đậu hà lan
Thí nghiệm đậu hà lan

 

Bước 1: Chọn dòng thuần chủng về các tính trạng nghiên cứu, bằng cách cho tự thụ phấn liên tục.

 

Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1; F2; F3

 

Bước 3: Menđen dùng toán thống kê để xử lí số liệu thu được trong thí nghiệm, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả lai.

 

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết

 

Thí nghiệm

 

Đậu Hà Lan (2n = 14)

Ptc: Cây hoa tím X Cây hoa trắng

F1: 100% hoa tím

Cho F1 tự thụ phấn

F2: 3 hoa tím : 1 hoa trắng.

Thực chất F2: 1 hoa tímtc : 2 hoa tím không tc : 1 hoa trắngtc

 

Học thuyết giao tử thuần khiết

  • Mỗi tính trạng đều do 1 cặp nhân tố di truyền quy định. Trong tế bào các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.
  • Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền.
  • Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

 

Kiểm tra giả thuyết bằng phép lai phân tích (còn gọi là lai kiểm nghiệm)

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (giả sử A-) với cá thể có kiểu hình lặn (giả sử: aa), mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng.

  • Nếu con lai xuất hiện 100% trội thì cá thể kiểu hình trội đem lai là thuần chủng (AA).
  • Nếu con lai xuất hiện 50% trội : 50% lặn thì cá thể kiểu hình trội đem lai là không thuần chủng (Aa).

 

Menđen thành công trong công trình nghiên cứu của mình bởi vì:

 

– Chọn được đối tượng nghiên cứu phù hợp: Menđen đã tiến hành trên nhiều đối tượng khác nhau như chuột bạch, bắp (ngô), đậu Hà Lan, … nhưng thành công nhất là ở đậu Hà Lan bởi nó có những ưu điểm như: là cây ngắn ngày, có khả năng tự thụ phấn nghiêm ngặt và đặc biệt có nhiều tính trạng tương phản, dễ quan sát.

 

– Menđen có phương pháp nghiên cứu phù hợp, công phu. Ông làm thí nghiệm nhiều lần và thực nghiệm với số lượng lớn. Vì vậy, ông đã tìm ra các quy luật Di truyền.

 

Tên của phương pháp nghiên cứu và kết quả của công trình nghiên cứu Di truyền của Menđen.

 

– Phương pháp nghiên cứu di truyền:

+ Phương pháp Phân tích các thế hệ lai.

+ Phương pháp Lai phân tích.

– Kết quả: Menđen đã tìm ra 2 quy luật Di truyền:

+ Quy luật Phân li.

+ Quy luật Phân ly độc lập (PLĐL).

 


Trung tâm Đào tạo, Ứng dụng Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tuyển sinh các chương trình cử nhân và chương trình chuyển tiếp bậc cao đẳng và đại học các chuyên ngành thư ký y khoa, sửa chữa thiết bị y tế, Xử lý rác thải y tế, Kế toán,…

 

Nếu bạn muốn đăng kí chương trình học tại TTI.Bạn có thể liên lạc với TTI qua các kênh sau nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Verified by MonsterInsights